Velkommen til Tectra AS!

Tectra AS leverer vedlikehold, driftsstøtte og videreutvikling av system for elektronisk pasientjournal (EPJ) WinPro. Systemet er utviklet i Norge med utgangspunkt i de behov og krav som finnes til EPJ for øyeleger i spesialistlegetjenesten i Norge. Winpro benyttes også som EPJ for noen hudlege-spesialister.

Vi overtok ansvar for Winpro fra 01.01.12 etter at dette har blitt levert av Technology Transfer Norge AS v/Bjørn Brekke gjennom de siste 20 år. Bak Tectra AS står Gunnar Woldmo som har levert supporttjenester til flere øyelegepraksiser i Trondheim gjennom de siste 10-15 år og har i mange sammenhenger vært Bjørn Brekke sin forlengede arm i dette området.

Driftsstøtte til brukerne av Winpro skjer fortrinnsvis gjennom fjernkontroll via Norsk Helsenett (NHN). For brukere som ikke har tilknytning til NHN benyttes TeamViewer.

Tectra AS ser fram til å levere driftsstøtte og videreutvikling av WinPro av ypperste kvalitet.