Om Tectra AS.

Tectra AS ble stiftet 01.01.2012 med formål å levere driftsstøtte og videreutvikling av EPJ-systemet WinPro samt konsulenttjenester innen IT til spesialistlegetjenesten.

Bak Tectra AS står Gunnar Woldmo som har lang og en svært omfattende bakgrunn innen elektronikkutvikling, telefonisystemer og IT fra bl.a. Sintef, Telenor og ErgoGroup.

Vi er et heleid Norsk selskap og er lokalisert i Trondheim i umiddelbar nærhet til NTNU hvor de klokeste hodene innen IT idag klekkes ut.